ДИСТАНЦИОННИ КУРСОВЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“


Ранна детска интервенция

Ранната детска интервенция е новаторски подход за подкрепа на малки деца от раждането до първите няколко години от живота, при които има риск или е установено изоставане във физическото и нервно-психично развитие.  СДО обучението „Ранна детска интервенция“ е възможност да се научат някои основни правила за идентифициране на отклонения или риск в развитието на децата и те да бъдат подкрепени чрез т. нар. „семейно-ориентиран подход“. Курсът запознава обучаващите се с основни правила на ранната детска интервенция, дава практически препоръки за приложение на тези принципи.

Подаване на документи: http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kursМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Хранене през първите 1000 дни

Първите 1000 дни обхващат периода от зачеването до втората година след раждането. Храненето през първите 1000 дни е фактор, влияещ върху общественото здраве.
Курсът разглежда основните принципи на хранене на жената преди и по време на бременност, в периода на кърмене, както и съвременните тенденции за хранене на детето в кърмаческия период и в периода на ранна детска възраст.

Предназначен е за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори обществено здравеопазване.

Подаване на документи: http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs