Курсът "Управление на проекти в здравеопазването" е предназначен за специалисти, експерти, администратори и ръководители на структури в лечебни заведения и различни сектори на здравеопазването в България. 

Целта му е да предостави теоретични и практико-приложни познания, необходими за изготвянето на проект, намирането на подходяща финансираща програма, кандидатстване, управление и отчитане на неговото изпълнение.

Общата продължителност на курса е 80 часа, като включва:

- 60 часа лекции

- 20 часа практически занятия

- 8 часа дискусии с въпроси и отговори

- 2 часа междинни тестове и финален изпит

Всеки участник в курса ще получи сертификат за квалификация след успешно положен изпит. Нещо повече - обучението ще позволи изграждането на мрежа от контакти с колеги в сферата на здравеопазването с оглед бъдеща съвместна дейност в областта на проектния мениджмънт! Желаем успех на всички!